Yoga är en livsstil. Man kan leva den lite grann, eller fullt ut. Kanske inte som yogisarna gjorde för 5000 år sedan, men i moderniserad form.

När man börjar med yoga så börjar det oftast med att man går på en yogaklass och lär sig rörelser och andning, enligt någon av alla principer som finns; kundalini, power, hahta, ashtanga, vinyasa, virya – you name it! Inte många slutar, som väl har börjat. Bara det kan man fundera över!

När man har hållit på ett tag, händer det saker. Inte bara i kroppen, utan också i knoppen. Det är då man blir intresserad av allt annat som omger yogan. Rörelserna är egentligen bara en av åtta vägar inom yogan, ”asana”. Man kallar ibland rörelserna för asanas.

Den första av de åtta vägarna enligt Patanjali (indisk filosof som levde för ca 2000 år sedan) heter ”yama”, och handlar om respekten för omvärlden. Här kommer ju dagens ekologiska och hållbarhetstänk in, bland annat. Här ryms också övertygelsen om att icke-våld är den enda rätta vägen. Inte bara fysiskt icke-våld, utan också mentalt. Att helt enkelt försöka avstå från att tänka onda tankar, utan ägna sig åt gott tänkande om omvärlden och medmänniskorna!

Lätt att säga tulipanaros, inte lika enkelt att praktisera. Men bara kunskapen om det, gör att man ändrar tankarna en smula!

Namaste!