Rapporter gör gällande att lammungar inte får gå ut under ”hela”
sin livstid utan är hänvisade till trånga inomhusutrymmen
tillsammans med systrar och bröder i väntan på slakt. En forskare
uttalar sig, och släpper en häpnadsväckande kommentar om att lamm
är särskilt lämpade att vistas utomhus.

Man tar sig för pannan.