Aloe vera är nog en av gudarnas gåva till mänskligheten. Jag och min
familj har i många år använt ”plåsterblommans” saft för att dämpa
solsvedd hud. Första gången vi var här för sju år fanns det inte,
men nu har även malayerna insett att vi blekansikten mår bra av det,
nu finns det att köpa.