Ikväll var vi på lokalbefolkningens egen torsdagsmarknad ute på
landet. En kaskad av färger och dofter!