Den söndertrasade stolen vittnar om att Langkawi – som ligger alldeles
söder om gränsen till Thailand – också fick känna av tsunamin för
fem år sedan. Dock utan att komma i närheten av den katastrof som
drabbade Thailand.