Då och då försöker jag påminna mig om yogans många dimensioner. Här har jag tidigare skrivit om yama – respekten för omvärlden (och främst då ahimsa, ickevåld) och niyama – att upptäcka sig själv.

 

Den tredje vägen inom yogan är asana, vilket är själva yogarörelserna, övningarna, ställningarna. Kanske tror man felaktigt att yoga bara är rörelser, men det är bara en del. För många av oss börjar det säkert med att man börjar i en yogaklass och upptäcker att det är en utmärkt form att hålla kroppen igång. I mitt fall är det ett mycket bra komplement till annan träning och motion. Men när man har hållit på ett tag blir man automatiskt intresserad av fler dimensioner inom yogan, man blir bättre på andningen till exempel (pranayama) eller man kanske börjar meditera (dharana).

 

För den som ännu inte har provat yoga vill jag rekommendera att testa. Och testa inte bara en sort, det finns så många olika sätt att praktisera yoga. Passar inte den ena varianten, prova den andra. Själv går jag på poweryoga, en variant av ashtangayoga. Kompletterar gärna med kundaliniyoga, även kallad livsyoga.

 

Jag återkommer för att berätta om det fjärde steget inom yogan: pranayama. Andningen!!