2016-08-22 17.03.53

Jag har ett stort behov av struktur, större än någonsin. Eftersom insidan av mitt huvud är likt ett hysteriskt nöjesfält där alla säkerhetssystem är satta ur spel, behöver jag skaffa mig den yttre kontrollen. Det sker i form av listor, mappar, register… Ett av mina favoritredskap är det urgamla men väldigt praktiska hängmappssystemet, när det nu är saker en måste ha i pappersform. Annars föredrar jag att ha det mesta elektroniskt, det gör det praktiskt lättåtkomligt var jag än befinner mig och vilken enhet jag än jobbar på.

Att också – som bland mina hängmappar t.ex. – ha ett ställe där avklarade saker får vila ett tag, är också en sorts tillfredsställelse tycker jag. Då syns det att en har åstadkommit saker, något som verkligen inte alltid märks.