2016-09-06 12.59.31

Jag läste på helagotland.se historien om personen som på Facebook ondgjorde sig över något han tyckte kunde bli bättre, hur ansvarig politiker nåddes av det och svarade och hur till slut högsta tjänsteperson i Region Gotland tog saken i egna händer och nu jobbar för att lösa frågan. Här går att läsa artikeln ”Kritiskt FB-inlägg gav snabbt resultat”.

I artikeln beskrivs hur smart det är av beslutsfattare på såväl tjänstepersons- som politikernivå att röra sig i sociala medier för att fånga upp saker. Jag håller med!

För mig har det länge varit självklart att inte bara finnas i sociala medier, utan dessutom använda dessa som ett sätt att vara tillgänglig. Telefon och mejl i all ära – men att ringa i dag känns väldigt gammalmodigt för mig. Mejl är ok, det går att ta när det finns tid. Men via sociala medier är det lättare att nå varandra, du är inte beroende av att veta min mejladress utan det räcker att söka mitt namn. Det är olika följare och läsare på de olika arenorna; Facebook, Twitter och Instagram i första hand. Men så finns ju också bloggen som komplement, och det är egentligen den som utgör min fasta och egentliga plattform. Bloggen är det enda forum jag själv äger och har makten över, och därför är jag mån om den och att den ska vara mitt nav i sajberspejs.

Jag hade en bild på min gamla blogg där det stod ”I love my computer because my friends live in it”. Det är lite så jag känner fortfarande, med sociala medier. Jag älskar vetskapen om att du och alla andra finns där ute och vi lätt kan nå varandra!