Här är han – underverket som är mitt barnbarn. Sex veckor på bilden, nu har han passerat sju veckor när jag skriver detta. Otaliga är de mor- och farmödrar och -fäder som lyriskt beskrivit livets efterrätt, och jag sällar mig stolt till den skaran.

Inget gör mig så glad som tanken på honom. Inget motiverar mig mer att ta hand om mig så jag får följa honom länge genom livet. Inget gör mig så ödmjuk som hans existens.

Välkommen till livet, älskade lille Caspian!