Inför varje år gör vi en verksamhetsplan på ABF, och varje år skrivs sedan en verksamhetsberättelse för att se vad vi egentligen gjorde och vad som uppnåddes i verksamhetsplanen. Det går liksom för runt, och jag upplever det som att tiden emellan dessa två blir kortare och kortare, det känns nästan som att det enda jag gör är verksamhetsplaner och budget, och strax därpå verksamhetsberättelse och bokslut!

Vi har haft några turbulenta och rätt jobbiga år på ABF Gotland, och överst på vår önskelista stod i fjol en smula lugn och ro. Inte i meningen stagnation, utan i meningen stabilitet och kvalitet. Vi fick det delvis, och vi planerar för ännu ett år i stabilitetens och tydlighetens tecken. D.v.s. ha en plan att hålla oss till för att undvika att springa på varenda boll som rullar förbi oss. Det är lätt gjort att vilja göra det, när vi har en organisation som tillåter det och medarbetare som tycker det är roligt. Men vi orkar inte riktigt med det just nu. Det märks också i såväl organisationen som hos mig personligen, att jag inte kan ägna all uppmärksamhet åt ABF eftersom jag har det politiska uppdraget som också ska skötas. Det blir ett visst avbräck, det är saker som inte längre hinns med att göras, vi måste avstå från somligt och sänka vår ambitionsnivå. Men det betyder inte att vi sänker kvaliteten, kanske blir det tvärt om eftersom det ges utrymme till större fokus på det vi gör.

Så – vad ska ABF Gotland koncentrera sig på 2017, då? Jo:

Det övergripande målet är en hållbar framtid för ABF Gotland.

De två nationella riktlinjerna är att stärka folkrörelserna och motverka klassamhället.

Strategin vi ska jobba med är dels ett aktivt arbete för att stimulera och stödja våra medlemsorganisationer, samt ett fortsatt bra samarbete med det gotländska kulturlivet.

Kvantitativt mål är att hålla 2016 års nivå på verksamhetens omfattning, och gärna öka lite om möjligt.

Kvaliteten säkrar vi genom att se till att alla medlemsorganisationer har en studieorganisatör eller annan kontaktperson för studier och kultur, att utbilda och fortbilda våra cirkelledare och att genomföra enkäter på en del av våra genomförda cirklar och utbildningar.

Vi erbjuder en hel uppsättning funktionsutbildningar för våra medlemsorganisationer, vi erbjuder ett visst offentligt utbud på öppna torget och vi utvecklar kultursamarbetet tillsammans med befintliga samverkansparter.

Vi kompetensutvecklar oss, såväl inom personalgruppen som styrelse, samt som sagt cirkelledarna.

Vi kommunicerar vårt utbud med hjälp av sociala medier, viss annonsering i dagspress, produktblad samt via hemsida och digitala nyhetsbrev. Vi utvecklar den digitala Kulturbanken genom att fylla på med fler kulturutövare och gör den känd för våra medlemsorganisationer.

Ja, det är väl i svepande drag hur det kommer att se ut hos ABF Gotland i år. Det känns att vi har en viktig uppgift att fylla, inte minst genom att stötta och hjälpa våra medlemsorganisationer att utvecklas!