Trots att jag är allergisk mot svamp, har jag min egen svampgrupp som jag gillar skarpt. Och i går kväll hade vi möte!

Balans i livet

Jag försöker ständigt balansera mitt politiska uppdrag och mitt jobb med varandra, försöker hitta rutiner som gör att dessa båda viktiga delar samspelar i stället för att de skapar motsättningar i mitt liv. Det är nog en av de svåraste utmaningarna jag haft, tror jag. I synnerhet nu när jag också måste aktivt välja ett lugnare och mer balanserat liv än jag gjort tidigare. Gör jag inte det i dag, kommer mina morgondagar inte att erbjuda mig vare sig glädje eller kvalitet. Du som ännu inte är uppdaterad kan läsa mer om min resa under fliken här ovan.

Det är supersvårt, vill jag påstå. Tack och lov har jag ett jobb där jag nästan helt fritt kan välja mina tider. Jag har också kompetenta medarbetare som fixar biffen oavsett var jag är såväl kroppsligt som mentalt. Det ger hyggliga förutsättningar, men jag är ändå ständigt splittrad. Det politiska uppdraget som ordförande i Socialnämnden, en av Region Gotlands största verksamheter, kräver heltidsengagemang om en ska göra det riktigt bra. Eftersom jag är en person som ogärna gör något halvdant, känner jag en ständig otillfredsställelse. Jag jobbar hårt på att förhålla mig till det, men faktum kvarstår; jag hinner inte med det jag vill göra, vare sig i mitt politiska uppdrag eller i mitt arbete, för att göra det på bästa sätt. Enligt mitt sätt att se. Men en sak som underlättar det politiska uppdraget lite, är samarbetet i svampgruppen.

Svampgruppen

Den politiska majoriteten i Region Gotland består av tre partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det vill säga S-V-MP. För att busa till det lite och göra det annars oftast så allvarliga lite mer lekfullt, brukar jag kalla vår rödgröna grupp för svampgruppen. Ibland har vi gemensamma möten inför sammanträden där beslut ska fattas, för att diskutera tillsammans hur vi uppfattar underlaget vi fått och hur vi ser på kommande beslut. Det är jätteviktiga möten eftersom vi där mejslar fram våra åsikter och bevekelsegrunder för beslut som vi sedan ska kunna stå för. Ibland är det svårt, ibland är vissa frågor lättare. Just nu diskuterar vi hur vi ska förhålla oss till budget 2018 (jo, du läste rätt). Visserligen har 2017 just börjat, men redan i maj ska Regionstyrelsens budgetberedning fastställa budgetramarna för de olika nämnderna inför nästa år. Då måste vi innan dess ha en uppfattning om våra behov 2018.

Gårdagskvällen bjöd på mycket information och goda samtal, aha-upplevelser och – semlor!

Tack bästa svampgruppen, för att jag få äran att vara ärkesvamp!

Svampgruppen budget

Mycket siffror blev det, men även ekonomi och siffror kan locka till nyfikenhet och skratt.

 

Svampgruppen

Delar av svampgruppen, i livliga diskussioner. Alla ville uppenbarligen inte vara med på bild…

 

svampgruppen semlor

Bestämmer en möte på fettisdagen, får en stå sitt kast…