Invid vår vackra vedbod finns en tillbyggnad, ett skjul. Förre ägaren smällde nog upp det för att ha ett allmänt bra ställe att förvara ännu mer saker på – virke, redskap etc. Faktum är att vi har VÄLDIGT mycket utrymme för den typen av saker, varför just den här tillbyggnaden hela tiden har känts – för mycket. Dels har den stört vedboden balans, dels – och inte minst! – har den skymt en massa fin utsikt över våra nejder!

Nu är den på väg att bli ett före detta skjul. I helgen har merparten av innehållet förpassats till ömsom bättre förvaringsställen, ömsom brasan, ömsom tippen-högen. En del av virket tänker Bosse använda till vår kommande bastu (!), resten är rätt dåligt och kommer att gå via vår vedbod vidare in i våra spisar för att tjäna oss under kyligare årstider. Vi började såga ner en del av virket i dag, resten får bli vid senare tillfälle.

Nu återstår ”bara” reglarna för tak och vägg att ta bort, det blir nog med motorsågen tror jag. Sen är det fri sikt över åkern!