Socialnämnden där jag är ordförande sammanträdde härom dagen, och som vanligt var det pressträff efteråt. Det går till så att hugade journalister kommer och lyssnar till vad jag har att säga om dagens sammanträde. Jag är tveksam till formen. Försökte i början införa att de i stället skulle ställa frågor som uppstått när de läst handlingarna eller föredragningslistan, men det funkar inte. De vill att jag ska berätta, oftast för att de inte läst handlingarna av en eller annan anledning. Det kan ju så vara, när till exempel flera nämnder haft möte samma dag, att de helt enkelt inte hunnit. 

Sen lyfts sällan det jag tror ska vara det mest intressanta. Det den ena av öns tidningar som var med på pressträffen fokuserade på den här gången var de höga sjukskrivningstalen i hemtjänsten (som förvisso är ett stort problem). 

Här finns artikeln att läsa.