Region Gotland är bara BÄST när det gäller att ta vara på avfall! Gotland var pionjärer i landet avseende källsortering och gotlänningarna har legat i topp i landet länge när det gäller detta. Kommer jag till någon annan landsände där det levnadssättet inte är lika utbrett utan där en faktiskt kastar allt i samma korg, bär det mig nästan fysiskt emot.

Det senaste nu är miljötratten, som ska underlätta för oss att inte hälla ut matfett i vasken utan i stället ta tillvara fettet som bränsle. Det går ut på att samla matfett i en petflaska via tratten som har ett lock så det inte ska lukta, och när flaskan är full hamnar den i brännbart avfall. Suveränt!

miljotratten.com