Jag vet – ALLA delar den på sociala medier. Men jag vill också dela den, jag vill vara om så bara ett uns delaktig i att sprida det goda.

Niklas Strömstedt använder sin position som artist och känd person till att sprida det alldeles nödvändiga motbudskapet mot den ynkedom som en liten grupp människor ägnar sig åt just nu. Vi bör hjälpas åt att visa att vi som hyllar kärlek, medmänsklighet och solidaritet är miljoner gånger fler.

Hissa flaggan och förstå – den kan va´mer än gul och blå!