Jag och några med mig har en idé om en näringslivets kulturfond på Gotland. Vi tror nämligen att många företagare skulle vilja lägga sponsorpengar på kultur, men drar sig för det för att det är lite snårigt. Vad ska man satsa på, en orkester, teater, konsthantverk, och i så fall vem eller vilka? Det är betydligt tydligare och enklare att sponsra idrotten, där kan man välja ett lag eller en arena t.ex. Så hamnar pengarna hos idrotten, eller också fryser sponsorpengarna inne.

Till näringslivets kulturfond kan företagarna, stora som små, lägga sin sponsorpeng, och ur densamma kan kulturarbetare i olika konstellationer och från olika grenar söka. Inom ramen för fonden bör finnas en lots, som kan hjälpa båda parter tillrätta; vad vill företaget uppnå med sin sponsring, och hur vill kulturarbetarna arbeta med sponsorpengarna? Här behövs sannolikt lite hjälp på traven.

Jag tror verkligen på den här idén, och fick bekräftelse på att vi är helt rätt ute i dag när Gotlands kommun bjöd in till Kulturting på Wisby Strand. En representant från Kultur & Näringsliv berättade om det jag redan visste, kändes det som.

Hon sa också något jag gillade; alltför ofta talar man om kulturen som ”grädde på moset” eller ”guldkant på tillvaron”. Men det är fel; kultur och humanism är själva grundstenarna i ett samhälle, sen finns tekniken för att få allt att fungera.

Det känns ju helt rätt. Varhelst människor lever och verkar, uppstår kultur. Där människor finns, finns kultur. Det är själva förutsättningen för liv, och därmed naturligtvis en grundsten.

Ja, jag har blivit än mer övertygad om att en näringlivets kulturfond på Gotland har en bra grogrund.