Vi behöver alla känna samhörighet med andra människor, vi behöver alla se varandra och bli sedda. En förutsättning är att man själv ger. Samhörighet uppstår bara mellan dem som ger!