Det finns många företeelser som har egna dagar nu för tiden. Kanelbullen, ostbågen, yogan, far och mor, kvinnan och mannen… En del dagar är lite kul att uppmärksamma, andra känns mer krystade i min värld. Sen finns det dagar att fira som hamnar i skymundan men som kanske ändå borde lyftas upp på grund av ett viktigt budskap. Dagen i dag – 16 november – tycker jag är en sån dag; internationella dagen för tolerans.

Det är så grundläggande egentligen – respekten och toleransen för varandras olikheter. Men det verkar som om vi måste hjälpas åt att påminna om det, nu när världen håller på att bli allt mer skruvad, med god hjälp av ännu mer skruvade världsledare. Och ibland räcker det med att bara se sig omkring i sin egen omgivning – hur tolerant är jag själv mot mina närmaste och det som händer hemma och på arbetsplatsen?

Jag undrar – vad lägger du in i ordet tolerans? Har du funderat på det någon gång?


Texten har jag hämtat från Unescos svenska hemsida

Mångfalden av kulturer, språk och religioner i världen är en tillgång som berikar oss. Idag den 16 november uppmärksammas Unescos Internationella Dag för Tolerans världen över.

Tolerans handlar inte om överseende eller om likgiltighet; tolerans handlar om att respektera och uppskatta mångfald och människors individuella och kulturella olikheter.

För att motverka intolerans behövs lagar som respekterar mänskliga rättigheter, förbjuder och bestraffar hatbrott och diskriminering. Dessutom krävs utbildning för att motverka den okunskap, rädsla och brist på självinsikt som ofta ligger till grund för intolerans, och för att bana väg för öppenhet och nyfikenhet.

En fri press och tillgång till mångsidig information är också viktigt för att motverka propaganda som ger upphov till intolerans, fördomar och misstankar mellan människor och folkgrupper i politiska syften. Detta kan också hjälpa oss att skilja fakta från åsikter.

Även utbredda problem med intolerans har sin lösning i individers attityder och agerande. Genom kritiskt tänkande och etiska förhållningssätt kan vi bekämpa stigmatisering och diskriminering.

På Unescos 50-årsdag, 16 november 1995 antog medlemsländerna ”the Declaration on principles on tolerance”. Detta år instiftade Unesco också ett pris för aktiviteter som främjar tolerans och icke-våld, i och med att det var FNs internationella år för tolerans och 125-årsjubiléet för Mahatma Gandhis födelse.

» Läs mer om internationella dagen för tolerans.