Jag ligger på en klippa. Total tystnad. Alltså tystnad på riktigt, inte frånvaro av ljud. Nej, naturens egna ljud, som balsam för öron och själ.

Jag betraktar en skalbagges marsch över hällen. Registrerar plasket då tärnan fångar fisk med en dykning. En båtmotor långt bort.

Frid.