Normalläge, igen. Som om inget hänt, liksom. 

Började dagen på Socialförvaltningen där vi hade ordförandeberedning, det är ett möte där jag, vice ordförande och andre vice ordförande tillsammans med förvaltningsledningen går igenom vilka ärenden som står på tur att behandlas på kommande arbetsutskott och nämndmöte. Förvaltningen har ett förslag, som jag och de andra har möjlighet att fylla på med sånt som vi vill ska vara med.

Sen var det dags att närvara vid ett seminarium om boende för äldre, som PRO – Pensionärernas Riksorganisation – arrangerade. Jätteintressant information från flera aktörer på bostadsmarknaden, men också från Region Gotland och Gotlandshem. Vi har en gemensam utmaning framåt, eftersom allt fler blir allt äldre, och smarta boendeformer är en del av det.


Jag hann faktiskt till kontoret en liten stund, det var jätteskönt att sätta sig där vid skrivbordet i lugn och ro och planera veckan. Rofyllt, rent av!

Slutade arbetsdagen med möte i vårt partis Regionstyrelsegrupp i kväll. Vi gick igenom dagordningen inför Regionstyrelsens arbetsutskott (RSau) i morgon, som är ett beredningsorgan för Regionstyrelsen.

Snipp snapp snut, så var den dagen slut!