”Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga.

Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva, hur skulle jag kunna vara genial, underbar, begåvad, fantastisk?

Men, varför skulle du inte vara det?

Att du låtsas vara liten hjälper inte världen.

Det finns inget upplyst i att krympa för att andra människor inte ska känna sig osäkra i din närhet.

Vi är alla avsedda att lysa som barn gör.

Vi föddes för att manifestera vår fulla potential som bor inom oss.

Den finns inte bara i några av oss. Den finns i var och en!

Och då vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra samma sak.

När vi är befriade från vår egen rädsla, befriar vår närvaro automatiskt andra!”

Texten är hämtad från boken ”Åter till kärleken” av Marianne Williamson, och användes av Nelson Mandela vid hans installation.