Vi blir allt äldre i Sverige och Gotland är inget undantag. Vi lever längre bland annat tack vare god vård och omsorg, men med åldern kommer också nya behov och sjukdomsbilder. Det vi ser en tydlig ökning av är demenssjukdomar, till exempel.

På Gotland kommer på 10 år personer över 65 år att öka med ungefär 20 % jämfört med i dag. Ser vi på åldersgruppen 80 år och uppåt, pratar vi om mellan 40 och 45 %.

Det ställer nya krav på samhället och inte minst oss politiker, att rusta för framtiden. Som jag ser det räcker det inte längre med att enbart planera för mer hemtjänst (skriver några rader särskilt om hemtjänsten nedan) och fler platser inom särskilt boende. När vi nu vet hur det ser ut för framtiden – om än inte i detalj så åtminstone i stora drag, det går inte att bortse från att vi får fler invånare i åldersspannet som räknas som äldre – menar jag att det inte längre är bara socialtjänstens ansvar utan det är hela samhällets ansvar. Inom socialtjänsten ska vi se till att det finns hemtjänst och särskilt boende, men det finns mycket att göra innan människor har behov av sådana tjänster. Vi kan minska trycket på dessa verksamheter och samtidigt underlätta för människor genom att till exempel bygga annorlunda i fortsättningen. Att till exempel anpassa nybyggnation på ett sätt så att det är enkelt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Vi behöver tänka nytt och ha nya strukturer när det gäller bostäder, tror jag. Bra boende för gamla – eller för personer med funktionsvariation för den delen – är väl bra boende för alla? Kanske ska vi våga ta bort lite etiketter och sudda ut lite gränser, tänker jag.

Det sköna är att Regeringen nu har fattat beslut om nya pengar, JUST i det här syftet. Stödet avser ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus. Jag blir så glad över det! Nu hoppas jag att alla byggföretag på Gotland tar chansen och söker en massa pengar för att bygga nytt och bygga om!

Länk till Regeringens hemsida om det nya stödet.

Äldreboende

Hemtjänsten är på ett sätt ett alldeles eget kapitel – det jobbet har börjat ändra karaktär. Det handlar i dag mycket mer om hemsjukvård än om städning och matlagning, vilket gör att det ställs helt nya krav på personalen. Vi har nog – handen på hjärtat – inte riktigt rustat personalen för dessa nya förutsättningar, vilket också visar sig i höga sjuktal. Det är illa, och jag beklagar verkligen varenda en som av skäl som till exempel känsla av otillräcklighet och alltför hög arbetsbelastning måste sjukskriva sig.