Den här veckan har verkligen visat att de områden som ”min” nämnd ansvarar för är av allmänintresse. Varje dag har det varit rubriker och ”påor” som rör någon av våra verksamheter, och ovanpå det har det varit mycket fokus på regionens totala förväntade underskott.
Jag har bestämt mig för att det är bra. All uppmärksamhet på våra viktiga välfärdsfrågor är bra och visar att det engagerar människor. Jag har världens viktigaste uppdrag!