I veckan hade vi möte med Socialnämnden, där jag är ordförande. Ett av ärendena handlade om upphandlingen av driften av ett LSS-boende i Klintehamn, där Attendo i dag sköter driften. Avtalet mellan Region Gotland och Attendo går ut vid årsskiftet, och därför hade vi lagt ut detta på upphandling för att se om det fanns fler intressenter och för att välja ut den bästa aktören utifrån kvalitet och pris. En del av socialtjänstens verksamhet sköts i egen regi, av Region Gotland, annat sköts i extern regi där vi alltså köper tjänsten.

Det visade sig härom dagen, att inte ett enda anbud hade kommit in, samtidigt som Attendo bestämt sig för att de inte har någon möjlighet att fortsätta sköta driften. Det var snopet! Vi hade sett fram emot att få välja och vraka, eftersom vi tidigare varit delaktiga i kriterierna i upphandlingen. Nu blev det en annan situation, där vi hade tre handlingsalternativ;
– börja om, och göra en ny upphandling
– göra direktupphandling
– driva verksamheten i egen regi

Kruxet var tidsaspekten, Attendo lämnar alltså driften vid årsskiftet, och det måste få ta många månader för en ny aktör att rigga en organisation. Det gjorde att alternativ 1 knappast var något alternativ för någon av oss i nämnden. Att göra direktupphandling skulle betyda att vi tar kontakt med några, t.ex. tre stycken, av de som ändå har visat intresse under anbudstiden genom att ställa frågor om anbudet. Då förhandlar vi med dessa om detaljer utanför grundkraven, som måste kvarstå.

Det skulle kunna finnas en inbyggd skiljelinje här, mellan de olika partierna i nämnden. Det är ingen större hemlighet att – om jag nu får generalisera och hårddra en smula – partier på vänsterkanten förespråkar att så mycket som möjligt ska drivas i egen regi, medan partier på högerkanten anser att det bästa är fri konkurrens och valfrihet, och att privata alternativ behövs. Det skulle ligga nära till hands att tro, att majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) ville förespråka egen regi och att oppositionen (Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet) skulle hävda att fortsatt extern regi är det enda rätta och därmed skulle rösta för att göra direktupphandling.

Det är korrekt att majoriteten föreslog att vi skulle återta LSS-boendet i Klintehamn i egen regi, men det som hände var att oppositionen gick på samma linje! Och varför det, då? Jo, därför att de också valde att se förnuftsmässigt på situationen. Därför att vi visste att priset för egen regi inte skulle bli högre än vad vi hade begärt i vårt anbud och därför att vi alla också visste att tiden spelar in. Kunde vi nu besluta om detta, skulle Region Gotland få gott om tid att rigga sin organisation för att ta över driften efter Attendo vid årsskiftet.

Samtidigt som vi beslutade att ta över i egen regi, gav vi också Socialförvaltningen i uppdrag att göra en åtgärdsplan för övertagandet, där fokus ska ligga på personal och brukare så att övergången för båda grupperna blir smidig och så att det ska märkas så lite för de boende som möjligt. Det är viktigt.

Det är stort att kunna se bortom principer för att fatta vettiga beslut som gör gott för våra medborgare. Jag är så GLAD och STOLT över att ha så kloka politiker i ”min” nämnd! Att uppnå politisk enighet gör oss starka i våra beslut, och dessa blir också mer långsiktiga.

Heja, Socialnämnden på Gotland!