I fredags i förra veckan togs det symboliska första spadtaget för ett nytt särskilt boende* på Terra Nova i Visby. Om ganska precis ett år kommer 60 nya platser att vara inflyttningsklara, och det känns riktigt gott att det nu är på rull. När dessa platser står klara är vi mer eller mindre ikapp behovet av platser på särskilt boende under ett par år.

Tyvärr kunde jag själv inte vara med vid första spadtaget, det hade annars varit roligt och känts väldigt högtidligt. Nedanstående film är en lajvsändning som Socialförvaltningen gjorde på Region Gotlands Facebooksida, och de som tar första spadtaget är Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson och Annika Billström från Svenska Vårdfastigheter. Det blåste ordentligt den här dagen, vilket påverkar ljudkvaliteten, men det är ändå roligt att kunna få vara med på ett hörn.

Jag är en stolt och glad ordförande i Socialnämnden på Gotland!

*Särskilt boende är i Sverige det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner. Källa: Wikipedia