Jag vill dela med mig av sju redskap du kan använda på ditt eget, personliga, plan för att hantera stress och för att må bra på sikt. Redskapen är träningsbara, det vill säga du kan träna upp dig på vart och ett av dem! De ger ett lite nytt perspektiv och framför allt en helhetsbild av människans behov. Hälsa handlar om så hemskt mycket mer än ”bara” kondition och matvanor. De sju verktygen är nedtecknade fritt från Claes Malmström, läkare och föreläsare, och kommentarerna är mina egna.

Perspektiv
Det är att kunna prioritera, och att kunna välja bort. Som liknelse kan man ta en kanna kaffe och ett antal kaffekoppar där kaffet ska fördelas. Du och din tid är kaffekannan, och kopparna är det du har att göra. Dina resurser måste fördelas jämnt, och det gör du genom att pytsa i lite i taget. Sällan häller du första koppen helt full innan du går vidare, utan du fyller på lite vartefter för att se att kaffet räcker till alla, inte sant? Samtidigt fokuserar du på en kopp i taget. Kanske har du, redan innan du börjat hälla, också sorterat bort de udda kopparna som varken skänker dig glädje eller nytta.