Foto: Christer Engelhardt
I går kväll (måndag) hade socialdemokraterna på Gotland sitt representantskapsmöte och jag blev vald att representera partiet som Socialnämndens ordförande för mandatperioden. Dock börjar inte mitt uppdrag förrän Regionfullmäktige har klubbat det på sitt möte den 2/3, men redan nu kan jag ändå börja förbereda mig. Ska träffa förvaltningen, läsa in protokoll och få lite politisk inputs av mer uppdaterade politikerkollegor. Utöver ordförandeuppdraget blev jag också vald till ledamot i Regionstyrelsen.
Så det kan bli!
På bilden syns jag tillsammans med Björn Jansson (Regionstyrelsens ordförande), Filip Reinhag (ny ersättare i Regionstyrelsen) och Meit Fohlin (Regionstyrelsens vice ordförande).
Mitt liv är en smula upp och ner just nu…