Medan syster och svåger tog hojen söderut, tog vi en promenad på Hälsans stig. Den är så vacker!

Jag lyckades göra minimalt med nytta i flera timmar.

(Bilden föreställer vårt bostadsområde sett från Flundreviken.)