Det snurrar fort, dagarna rusar iväg! Jag har en ambition att skriva någon rad eller två här varje dag, och hur tycker jag det går? 

Det senaste som har hänt är att ABF Gotland haft årsmöte och fått ny ordförande. Årsmötet är alltid milstolpen på året, efter det går det att pusta ut ett slag. Tror jag varje år, men då börjar det ju liksom på nytt! Första kvartalet har gått, vi börjar snegla på hur det har gått och skissar redan på budget för nästa år… Nya styrelsen ska utbildas och kickas igång och sommaren planeras. 

Årsmötet gick i alla fall jättebra, och var både välbesökt och trevligt.

Igår var jag politiker i några timmar, och var på studiebesök med några fler i nämnden på daglig verksamhet på tre ställen; dagcentralen och Bråtet i Slite samt Kreativ media i Visby. Enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kan personer ha rätt till daglig verksamhet, som ett sätt att bidra till den personliga utvecklingen och underlätta delaktigheten i samhället. Vi träffade fantastiska personer både bland personal och deltagare, och en blir ju bara glad att se allt gott arbete som utförs. En av dem vi träffade var Marina, som syns tillsammans med mig på bilden ocan. Marina har många strängar på sin lyra, bland annat har hon skrivit en bok och har en egen hemsida där hon vill visa att autism kan vara vackert.

Glöm aldrig vilket fantastiskt land vi har förmånen att leva i!