Det är dags för ett gästblogginlägg igen, och nu är det Jan Karlssons tur att återkomma. Tidigare inlägg av Jan: Vår käre ledare – Stolflickor – Betraktelse från en dansresa

– – – – – – – – – – – 

Män måste skärpa sig!

Det är bara genom att göra saker tillsammans som kvinnor och män utvecklas, ju starkare min partner blir ju starkare blir jag. Ju bättre ”hon” mår i samhället ju bättre får alla det. Kvinnor har allmänt sett bättre utbildning och bättre betyg än män, det borde betyda att kvinnor är mer intelligenta än vad män är. 

Fortfarande är det flest män i beslutande position. Män måste rycka upp sig och bli verkliga män. Inom Socialdemokratin hade vi ett starkt kvinnoförbund på 80-talet, vi som var förhållandevis unga män försökte att stötta kvinnorna i deras politiska arbete. Som stödorganisation bilade vi Mansligan och förbundets ordförande sade ”vi behöver många goda män”. När jag hör pojkar tala förnedrande om kvinnors kön och kalla flickor för sådant som de ännu inte vet betydelsen av så undrar jag hur ”goda män” pojkarnas fäder egentligen är. Någon har ju lärt pojkarna ett dåligt beteende. 

Alla män borde utbildas i fråga om genus och jämställdhet. I fråga om respekt hämtar jag en del från min hobby men alla måste inte dansa, män borde emellertid tvingas att under ett praktikår arbeta tillsammans med en kvinna, under hennes ledning för att få sin gymnasieexamen. Män kommer att ha många invändningar mot detta men det är män som behöver ändra sin inställning i fråga om respekt och bildning. 

Svårt att organisera? Kostsamt? Detta skulle vara en investering som skulle spara mycket plåga för kvinnor och därmed även vara lönsamt i pengar för alla. Lär att umgås med respekt och väx tillsammans!