Sisådär 9-10 gånger per år sammanträder Socialnämnden (SON), där jag är ordförande. Dessa dagar ser i stort sett alltid ungefär likadana ut, utom ärendena på dagordningen då, förstås. Och rutinerna innan är också desamma;

Ett par veckor före nämndsammanträdet, har vi arbetsutskott. Det innebär en lite mindre krets av ledamöter ur nämnden, som utgör ett beredande organ. Där plockas de flesta frågor upp och bearbetas en gång först, med förslag till beslut för nämnden att förhålla sig till. Kvällen före arbetsutskottet har alla Socialdemokratiska ledamöter och ersättare möte, så kallad S-grupp, för att tillsammans gå igenom dagordningen och ärendena, och resonera kring dom. Kvällen före nämnd sedan träffas vi i en utökad grupp med alla ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är vi som tillsammans har den politiska majoriteten inom Region Gotland.

Själva mötesdagen börjar jag på morgonen med att titta upp på förvaltningen för att prata med förvaltningschefen, nämndsekreteraren, kommunikatören och kanske någon annan som också vill stämma av före mötet. Vi börjar nämndmötet klockan 09:00 och håller på till ungefär klockan 15:00, med avbrott för lunch. Nämndsekreteraren har gjort i ordning ett tidsschema som jag ska försöka hålla mig till, för att alla ärenden verkligen ska hinnas med och för att alla föredragande ska få komma in på den tidpunkt som det är sagt. Det är mitt ansvar som ordförande att se till att allt detta fungerar, jämte att jag också ska knyta ihop säcken efter varje diskussion och leda nämnden fram till beslut. Jag skulle aldrig klara det utan duktigt folk omkring mig, det är en del att hålla reda på.

Vår nya nämndsekreterare Helena välkomnade oss till mötet så här!

Vår nya nämndsekreterare Helena välkomnade oss till mötet så här!

Efter en sån kanske 5-timmars sammanträdesdag är jag rätt mör, det kostar på att hålla i trådarna och vara på tårna utan avbrott så länge för mig numera. Men det är inte slut med det, för efter mötet sen är det presskonferens. Då kommer representanter från öns medier (Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, helagotland.se, Radio Gotland, Östnytt) och ställer frågor om mötet och om våra beslut. Alla medier kommer inte, det är lite olika varje gång.

När presskonferensen är över, startar nästa moment. Då gör förvaltningens kommunikatör Thomas en filmsnutt med mig där han intervjuar och jag svarar, för att lägga ut på YouTube och Region Gotlands hemsida, etc. Det är ett bra sätt att bredda kommunikationskanalerna och kanske få fler att ta del av vad Socialnämnden beslutat.

Har jag tur, är dagen slut efter det. Och jag med den.

Igår fick vi bred mediabevakning, eftersom vi fattade beslut om att införa digital nattillsyn för äldre som bor hemma. Det var av stort intresse, därför kom båda våra tidningar samt nättidningen och Radio Gotland till presskonferensen, och dessförinnan blev jag också intervjuad av Östnytt i frågan. Så här blev de olika inslagen:

Förvaltningens egen film efter sammanträdet:

Fler medielänkar från gårdagens sammanträde:

SVT Östnytt 2016-10-19
Radio Gotland om digital nattillsyn 2016-10-19
Radio Gotland om Socialnämndens ekonomi 2016-10-19
helagotland.se 2016-10-19