Jag är vice ordförande i Gotlandsmusiken, alltså Gotlands länsmusikorganisation. Ett hedervärt uppdrag. Men Gotlands kommun (som också har landstingsuppdrag och därmed fungerar även som region) är inte intresserad av sin länsmusikorganisation. Vi har kämpat i många år med att få en långsiktig ekonomisk lösning, utan resultat. Bristande intresse har nu gjort att vi har tvingats börja säga upp personal vilket innebär nedläggning av ett antal ensembler, bland annat blåsorkestern som är en av de enda fyra kvarvarande professionella blåsorkestrarna i landet, samt ärevördiga och populära Visby Storband.

Folket rasar, men vad hjälper det.

Bifogar här länkar till två artiklar: en från Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, och mitt svar till honom. Många för nu debatten om länsmusikens vara eller inte vara, och vi har inte sett slutet på historien än.

Stefan Nypelius i Gotlands Tidningar 2009-09-17

Mitt svar i Gotlands Tidningar 2009-09-18

Det går också att skriva på en digital namnlista om man vill stödja Gotlandsmusiken:

Rädda Gotlandsmusiken!